Doelgroepen

Onder de doelgroep kinderen uit achterstandsgezinnen/bijstandsgezinnen, verstaan we kinderen die in een achterstandswijk wonen en onder de gemiddelde levensstandaard leven of kinderen die door hun sociaal economische situatie minder mogelijkheden hebben. Onder de doelgroep dieren die lijden, verstaan we alle dieren die dierenleed ondergaan en hebben ondergaan.

De stichting wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kind en dier.