Founding Father

Founding Father van de stichting Mariposa, of te wel de grondlegger, is Ronald Onink.

Ronald Onink

Ronald Onink was de eerste met een visie voor wat nu stichting Mariposa is. Zoals beschreven in het beleidsplan, had hij een meer dan bijzondere band met ‘de kleine R.O.’. De dochters van Ronald, Faith en Esmee (beiden bestuurslid), hebben dit gedachtegoed vertaald in stichting Mariposa. Op deze manier heeft het begrip ’Founding Father’ voor stichting Mariposa een dubbele betekenis gekregen.

Door deze informele rol vast te leggen, benoemt het bestuur de bijzondere positie die Ronald Onink heeft bij de stichting. Als initiator, belangeloos betrokkene en geïnteresseerde kan hij fungeren als klankbord voor het bestuur en heeft ze de intentie hem te betrekken bij en te informeren over de initiatieven van stichting Mariposa.

*Structuur, invulling en samenwerking met het bestuur omtrent de informele rol van De Founding Father is in een aparte memo vastgelegd door het Mariposa bestuur, d.d. 18 mei 2022.

Deze memo is na schriftelijk verzoek ter inzage te verkrijgen. Samengevat komt het er op neer dat vanwege zijn rol als grondlegger we een bijzondere band onderhouden met de Founding Father en dat we hem zullen betrekken bij onze initiatieven. Echter in de formele beslissingen heeft het bestuur een volledige onafhankelijkheid en is er geen betrokkenheid