Missie

Wij creëren momenten van langdurig, positieve impact voor kinderen uit achterstandsgezinnen/ bijstandsgezinnen en voor dieren met dierenleed.

Stichting Mariposa voelt zich betrokken bij kinderen uit achterstandsgezinnen/bijstandsgezinnen en bij dieren met dierenleed op deze wereld. Wij, de bestuursleden, zetten ons daarom belangeloos in om kinderen en dieren te helpen en ondersteunen die het nodig hebben. We kijken welke kinderen en dieren ons het hardst nodig hebben en gaan vanuit daar aan de slag. Een glimlach van kind en dier, brengt ons veel plezier.