Ontstaan

Stichting Mariposa is ontstaan door een noodlottige gebeurtenis: het plotseling overlijden van een 17-jarige jongen, Raul Onink. Ter herinnering aan hem en om zijn overlijden om te zetten in iets positiefs, is stichting Mariposa opgericht.

De mariposa (Spaans voor ‘vlinder’) symboliseert vaak de kortstondigheid van het leven en wordt in verschillende culturen gebruikt als symbool voor de ziel van een overledene. Ook heeft de vlinder associaties met vrolijkheid, geluk en vrijheid.

Met deze associaties wil de stichting Raul Onink, ‘de kleine R.O.’ blijven herdenken. Dat doen we uit zijn naam en zoals hij was: vrolijk, muzikaal en trots met eigenwaarde. Met die drie eigenschappen als basis, streven wij om een bijdrage te leveren aan de vrolijkheid, het geluk en de vrijheid van mens en dier.

Zoals het zien van een vlinder je dag kan beïnvloeden, zo wil de stichting voor mensen en dieren mooie momenten creëren die hen het gevoel van vrolijkheid, geluk en vrijheid geven. Hiermee levert stichting Mariposa een bijdrage aan een betere wereld.

Stichting Mariposa is opgericht in het voorjaar van 2022 met als doel om gelden te genereren. Deze gelden worden ingezet om kinderen, die in gezinnen opgroeien waar niet alles vanzelfsprekend is, een mooi moment te bezorgen. Daarnaast wil stichting Mariposa dierenleed tegengaan en/of voorkomen. Dit kunnen we niet alleen en daarom zoeken we en gaan we de samenwerking aan met andere stichtingen. Het gaat tenslotte niet om ons, maar om het bereiken van onze doelen.

Niet alleen voor de Founding Father, maar ook voor de bestuurders van stichting Mariposa is het van het grootste belang dat er niets aan de spreekwoordelijke strijkstok blijft hangen. De bestuurders zetten zich om die reden volledig belangeloos in. Iedere donatie komt ten goede aan de doelen die stichting Mariposa ondersteunt. Jaarlijks plaatst stichting Mariposa haar jaarrekening op haar website, zodat het voor ieder inzichtelijk is wat er met de gedoneerde gelden is gedaan.