Visie

Wij zien een wereld waarin veel mensen en bedrijven bereid zijn een maatschappelijke bijdrage te willen leveren. Door deze mensen en bedrijven aan te spreken, maken we de latente behoefte actief en genereren we middelen. Deze middelen zetten we om in eigen activiteiten of koppelen we aan bestaande activiteiten die passen bij de missie van onze stichting.

Door deze activiteiten uit te voeren en de resultaten terug te koppelen aan bedrijven en mensen, creëren we een duurzame keten die waarde levert voor kinderen uit achterstandsgezinnen/bijstandsgezinnen en dieren met dierenleed.